# خلوت_تنهایی

هـمـیـטּ (!)

آدم هـآـﮯ ایـטּ سـرزمـیـטּ ســـردنـــد ....نــگــآه هــآیـــشــآטּ حـــرفــهــآیـــشـــآטּ هـمـﮧ بـوﮯ سـردـﮯ مـیـدهـدعــشــقـ در ایـטּ سـزمیـט بـﮯ مـعـنـآسـتــفـقط محـبـتشـآטּ ایـטּ اسـتـ ڪـﮧبـرآﮯ زخـمـ هآیـتـ نمــڪـدآטּ مـﮯ آورندهـمـیـטּ (!) ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

چرا؟!!؟!؟

چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی : " نــــذار برم " یعنـــــــی بــرم گــــردون سفــــت بغلـــــم کـــن ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ت و ... ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید